Христина

ЗА ЗАПИСВАНЕ И ВЪПРОСИ

+359 895 511 221 – Христина
+359 888 609 309 – Миро

ул. “Иван Денкоглу” 4

Цена за 90 мин (първата сесия е около 120 мин) – 100 лв

БЕЛЕЖКА

Заплаща се на място, след сесията или с карта Revolut, +359 895 511 221

Сесията може да бъде отменена до 24 часа от насроченото време за провеждане.

Следете за възможностите, които Lifeintegrity предоставя за включване в различни групи за развитие на качества и потенциали.

Следете за тях в секция график, Фейсбук и се включете в затворената Viber група, пишете на +359 895 511 221

Запознавайте се с предстоящи тематични групови пътувания и обучения в секция – блог.

ИНТЕГРАТИВНО ДИШАНЕ - ИНДИВИДУАЛНА СЕСИЯ

Индивидуалната дихателна сесия е метод за работа върху лични задачи, проблеми, търсения и въпроси с помощта на метода Интегративно дишане. Основната цел и ефективността на терапевтичното дишане е в това, че по време на сесията се постига достъп до несъзнаваното, активира се определен несъзнаван материал, който е емоционално най-значим и най-подходящ за отработване от психодинамична гледна точка в конкретния момент. Изведен на съзнателно равнище, този материал и съпътстващите го емоции се отработват и разтоварват, като освобождават психиката и тялото от носения дълго време „товар”.

Предимството на индивидуалната сесия е възможността да се навлезе в темата на конкретния човек с темпове, които са добри за него – всеки има различни възможности да следва процеса на осъзнаване и промяна.

Променяйки се, животът променя нас, но и обратното – когато се променяме ние, променяме живота си.

Как работи

С помощта на интегративните дихателни техники се постига ребалансиране на тялото и психиката, тъй като се променят съотношението на кислород и въглероден двуокис в кръвта, алкално-киселинният баланс, както и нивата на хормоните, невротрансмитерите и ендорфините. Постигат се благоприятни нива в биохимията на тялото, в състоянието на нервната система и в частност на мозъка. Като следствие от това се променя съотношението в активността на коровите и подкоровите области на мозъка, което води до преимуществена активност на подкоровите области – „хранилището” на потиснатите емоции. Промененото състояние се нарича

…изменено състояние на съзнанието.

Трудно е да се обясни на човек, който не е навлизал в него. Най-важното е, че това не е безсъзнателност или безпаметен транс. В изменено състояние на съзнанието, човек може да преживява връщане в отдавна отминал момент от живота си. Може да се потопи изцяло в това преживяване с всички съпътстващи го емоции, мисли и усещания, като в същото време не губи усещането за  тук-и-сега и има осъзнатоста, че в момента участва в дихателна сесия.

Това е състояние, при което пада контролът на възпитани и насложени в нас културални и социални норми. Претопяването на тези психически структури води до освобождаване и достъп до „резервоарите” с подсъзнателна информация. За съзнателна обработка, на повърхността „изплуват” сегменти от това съдържание и последващото им отработване и „разтоварване”. В резултат, системата психика-тяло се хармонизира и се привежда в нормален режим на работа. Осезаемите резултати в следствие на това са дълбоко емоционално освобождаване и физическо отпускане.

Ползи от интегративното дишане

* Подобрява психическото и емоционалното състояние.

* Редуцира тревожността.

* Справя се с минали травми и травматични събития.

* Води до осъзнаването на моделите, които саботират здравословното функциониране на всички нива.

* Освобождава от депресивни и други негативни емоционални състояния.

* Води до резултати, изразяващи се в повишена самооценка и себеуважение.

* Помага за отстраняването на различни пристрастявания.

* Балансира потока на енергия в тялото.

* Подпомага духовното израстване.

* Улеснява медитативното вглъбяване.

* Позволява пълноценната изява на любовта и радостта.

* Разширява самоосъзнаването.

* Подобрява дишането и осъзнатостта за него във всекидневието.

* Развива способности за бързо справяне със стреса.

* Води до разтоварване на цялата система и освобождаване на пространство в нея за Новото.

Как протича една индивидуална сесия

Започва с интервю, в което се определя посоката на сесията и инструкции за възможни преживявания и усещания по време на сесията. Разбира се, преживяванията са индивидуални – могат да бъдат от емоционален, кинестетичен (телесен) или сетивен характер, а обикновено са комбинация от трите. Също така, при всеки човек всяка следваща сесия се различава от предходната като интензивност на преживяванията, като емоционална оцветеност, като кинестетични (телесни) прояви или като сетивни (визуални, слухови и др.) възприятия. Не съществува строга схема, по която процесът се развива.

Първата сесия, която има и диагностичен характер, трае около 120 мин и в нея се определят състоянието и модела на дишане на клиента. За да има конструктивно придвижване в набелязаните теми, са нужни базови нива на усвояване на работата с дъха. Това налага планирането на определен брой сесии – най-често между 6 и 8, в зависимост от състоянието на дихателните възможности и темпото на възприемане на новите реалности. Когато става въпрос за болестни състояния, които са хронифицирани, възможно е да се наложи и по-продължителна програма, както и включване на други техники и методи.

Процесът

При някои хора преобладава емоционалната експресия (преживяване и изразяване на емоции и чувства). Обикновено това са изтласкани в подсъзнанието, неотработени и „неразтоварени” отрицателни емоции, като гняв, вина, мъка, срам, страх, свързани с отминали или актуални житейски моменти. Емоционалното изразяване не е задължително и непременно необходимо, за да се постигне трансформативен ефект и да се предизвика позитивна промяна. Съществуват различни типове хора – такива, при които емоционалното изразяване е по-лесно и обичайно, а също и такива, при които процесът протича предимно на ниво физическо тяло.

Отдавна е известно, че психика и тяло са една холистична (цялостна) система, а не отделни части. Всяка емоция се отразява и върху тялото така, както всяко телесно преживяване е свързано с усещания и емоции. Преди около 60 години Вилхелм Райх открива, че емоциите имат своето кинестетично проявление. Неговите изследвания и експерименти доказват, че потиснатите емоции имат телесни резервоари. Той нарича тези резервоари кинестетични или мускулни брони. Всяка потисната и неотработена емоция се натрупва в тези кинестетични брони и създава перманентно напрежение в определени области на тялото, което възпрепятства нормалното функциониране на мускулатурата, кръвообращението, лимфния поток, дишането, перисталтиката и т.н.

Кинестетичните прояви по време на сесията могат да бъдат различни. Обикновено това са мускулни спазми в различни области на тялото – ръцете, краката, лицевата и черепната мускулатура, междуребрената мускулатура, коремните мускули, мускулите на гърба и др. В рамките на една или няколко сесии, това напрежение се натрупва и разтоварва организмично (постепенно увеличаване на напрежението, достигане на пик, последван от рязко разтоварване). Понякога процесът се изразява в различни по характер и интензивност движения на тялото.  Възможни са и други телесни усещания и прояви, като усещане за студ или горещина, мравучкане, изтръпване, тремор, кашлица и др.

ЗА ЗАПИСВАНЕ И ВЪПРОСИ

+359 895 511 221 – Христина

ул. “Иван Денкоглу” 4

Цена за 60 минути – 80 лв

БЕЛЕЖКА

Заплаща се на място, след сесията или с карта Revolut, +359 895 511 221

Сесията може да бъде отменена до 24 часа от насроченото време за провеждане.

Следете за възможностите, които Lifeintegrity предоставя за включване в различни групи за развитие на качества и потенциали.

Следете за тях в секция график, Фейсбук и се включете в затворената Viber група, пишете на +359 895 511 221

Запознавайте се с предстоящи тематични групови пътувания и обучения в секция – блог.

ЧУВСТВЕНО ~ СЕНЗИТИВНА ТЕРАПИЯ

Докосването играе важна роля в живота на всяко човешко същество. То е копнеж, който оживява още в момента на раждането и остава през целия живот. Докосването е дар, който лекува почти всеки друг глад, но не винаги успяваме да си го набавим. Защото не знаем как? Защото нещо в живота е издигнало стена към тази естествена чувственост?

Нуждата от докосване

Както се казва, “красотата е в простотата”, а естественият жест на простичко докосване е ключово за човешката биохимия. Зарежда с хормони, без които нямаме усещане за базова сигурност. Когато е приятно и желано, докосването освобождава окситоцин в мозъка и намалява нивата на хормона на стреса. „Дозата“ докосване подобрява енергийния баланс на вегетативната нервна система.

Макар всичко да изглежда така лесно, познаваме ли нуждите си от докосване?

Когато в детството не сме получили докосване в подходяща за нас форма, това може да е причина да избягваме преживяването в зряла възраст. Може да отключи непоносимост от най-повърхностно докосване от друг човек, дори по невнимание.

Как да се справим с това? Какво ще ни донесе преодоляването на личните бариери?

Чувственосензитивният масаж

е лечебна практика за изследване на точната нужда от докосване на точно определени зони с точния интензитет и специфичност, идваща от осъзнатата нужда на отделния човек. Всъщност, този масаж има оздравителен ефект върху телесно-емоционалното състояние. Основното му предимство в ясното определяне на нуждата на клиента и следване на неговата посока. Процесът води до откриване на нови форми на осъзнаване на ролята на тялото и намиране на по-добра връзка с него.
Преди започване на масажа се определят посоките, точките и местата, които ще са преоритет на конкретната сесия. През цялото време консултантът и клиентът общуват активно. Много често клиентът преминава към кратко или малко по-дълго споделяне на мисли и емоции, според състоянието си.

Докосването е отговорност!

Тантричния подход е подход с много възможности. В този бавен ритъм на работа с тялото се постига разбиране и свързване с него. Такова преживяване е подходящо за хора, чиито граници са нарушавани многократно. Това помага да се изключи ре-травмирането. Движението в посока изцеление е бавно, меко и емпатично. Точната доза докосване е лекарство!

ЗА ЗАПИСВАНЕ И ВЪПРОСИ

+359 895 511 221 – Христина

ул. “Иван Денкоглу” 4

Цена за 120 минути – 150 лв

БЕЛЕЖКА

Следете за възможностите, които Lifeintegrity предоставя за включване в различни групи за развитие на качества и потенциали.

Следете за тях в секция график, Фейсбук и се включете в затворената Viber група, пишете на +359 895 511 221

Запознавайте се с предстоящи тематични групови пътувания и обучения в секция – блог.

ДЕ-АРМОРИНГ – ЛЕЧЕБЕН СЕАНС

(de-armoring – англ. разблокиране, сваляне на защитна брония)

Това е дълбок физико-енергиен процес на трансформация, изцеление, сваляне на блокажи, страхове, непреживяни житейски истории, травми, забрани и ограничения (собствени или възприети от други, наследени) срам, комплекси и дълбоко вкоренени вярвания с известен и неизвестен произход.
По време на сесия де-арморинг се навлиза в най-дълбоките нива на травмата, преживяванията на телесно, ментално и емоционално ниво. Сваляме защитите от подсъзнанието, които пречат да се свържете с половите органи, матката, ануса, гърлото, сърдечния център, корема и кръста.
Всички тези блокажи стоят на пътя на естествената връзка с женската природа, парализират психиката, силата, чувствеността, сексуалността и приемането на женската изначална същност.

Де-арморинг е шаманска практика за жени

Лечебната сесия се провежда в специално създадено енергийно пространство, с подкрепата на силите на Майката Земя, използват се шамански звуци за връзка и съ-настройване с матката на жената, с нейното вътрешно знание, с нейната душа.

Сесията де-арморинг се извършва в различни области на тялото: таза, кръста, бедрата (вътрешната част на бедрата), гърдите (в тях най-често има уплътнения, мастопатия, болки, блокажи заради отношение към себе си като към жена, връзка с майката, потиснати емоции, обиди), сексуалния център, йони отвън и отвътре, корема и матката, както и в енергийните полета и канали, съответстващи на тези части от тялото.

Защо работим с тези зони?

Там най-често се запечатва всичко непреживяно, неоплакано, всички загуби на деца, сексуални насилия, родови и родителски програми и модели, религиозни вярвания и програми, убеждения, водещи до осъждане, срам и забрани, включващи безплодие, страхове от зачеване и отглеждане на деца.

Когато в тези части от тялото на жената са оформени енергийни и емоцинални “брони”, се блокира базовата сила и живота. Възможно е да изпитваме трудности на много нива. Женствеността, женското начало, не търпи терзание и болка и лесно се потиска, като изгубва силата си – сексуална и жизнена. Възникват страхове, срам, ограничения и болести.
Почти целият жизнен опит в клетъчната памет на тялото може да се обобщи като “болково тяло”. При жените болката е изначална – всяка жена от раждането си носи генетичния опит на всички жени, живели преди нея. Това е ясно изразено в областта на детеродните органи и цялата сексуална система.

Матката – архив на женствеността

Матката или е способна да натрупва енергия, или не е. Може и да я предава и направлява. Когато енергията в матката е недостатъчна, това води преди всичко до загуба на силата при жената. Непреживените загуби, обиди, страхове записани в нея, ще се появяват под формата на болести и липса на сила, докато не бъдат отработени. И всеки опит усещанията в областа на утробата да се неглижират, ще води до свързване с “болковото тяло”. В реалния живот това е равносилно на невъзможности или на проявления на мъжките части на жената (вътрешният мъж).

Излекувай женственостата си с де-арморинг!

Всяка жена има право и заслужава да бъде освободена от товарите, за които често дори не е отговорна. В този процес е възможно да премине през собствения си вътрешен ад. Това е волево усилие и платена цена, за да си върне свободата. Промените са преоритет единствено и само на променящия се!

Сесиите де-арморинг се провеждат на живо, след предварително интервю по телефона. В някои случаи е необходима предхождаща сесията среща.

Де-арморинг има духовно-лечебен характер и не замества медицинската грижа. Това е енергиен процес на освобождаване и е възможно да бъдат пробудени стари болестни състояния или да се активират настоящи. Предварително ще бъдете помолени да споделите за всички минали и настоящи проблеми със здравето.

За провеждането на такъв сеанс има и някои ограничения: скорошни операции с незарастнали белези; гинекологични заболявания в активна фаза; онкология в активна фаза; психически заболявания; трудна подвижност и физическа слабост; прекаран инфаркт.

ЗА ЗАПИСВАНЕ И ВЪПРОСИ

+359 895 511 221 – Христина

ул. “Иван Денкоглу” 4

Цена за 120 минути – 150 лв

Предварителна среща на живо в рамките на 30 минути: 30 лв

Видеочат или телефонна в рамките на 15 минути: безплатно.
Тези сесии обикновено се изчерпват бързо и може да се наложи да резервираш седмици предварително

 

БЕЛЕЖКА

Ще получиш по имейл или в чат Етичните правила на C.H.A.I. Institute – Копенхагенски Интегрален Институт за соматично образование и осъзната сексуалност.

За потвърдена се смята сесия, която е предварително заплатена. След предварителна уговорка за часа на сесията по телефон или на имейл, може да я заплатиш на Revolut, +359 895 511 221.

Сесията може да бъде отменена до 24 часа от насроченото време за провеждане. Платени суми за договорена, но непроведена сесия, не се връщат.

Следете за възможностите, които Lifeintegrity предоставя за включване в различни групи за развитие на качества и потенциали.

Следете за тях в секция график, Фейсбук и се включете в затворената Viber група, пишете на +359 895 511 221

Запознавайте се с предстоящи тематични групови пътувания и обучения в секция – блог.

YONI MAPPING THERAPY

„Йони“ е санскритската дума за вагина, което означава „свещено пространство“. Влагалището наистина е свещено място. От там започва човешкият живот!
„Терапия с Йони Мапинг“ (Yoni Mapping Therapy) или „Методът на блаженството“ е холистичен и обхваща всички аспекти на Аз-а – физически, емоционален, умствен, духовен и сексуален.

Това е нежно и уважаващо „екскурзоводско пътуване“ в най-загадъчната област на тялото – женският таз. Дава възможност да откриеш потенциала на своята Yoni и да стигнеш до място на цялостност, любов, уважение и почит към себе си – да опознаеш себе си на съкровено ниво. Аз преминах през това и съм готова да споделя с теб.

За кого е Yoni Mapping Therapy?

Терапията се предлага само от жени за жени. Специалното намерение е да бъде създадено пространство за лечение, емоционална подкрепа и изцеление за жени, които изпитват ефектите и последиците от сътресения и предизвикателни събития в живота си, като:

 • Раждане (страха от раждането)
 • Повторно свързване с тялото и тазовите зони след раждането
 • Аборт, спонтанен аборт или извънматочна бременност
 • Сексуално насилие/ сексуална травма, малтретиране и всякакъв вид посегателство, нарушило личните граници
 • Дисморфия на тялото (неприемане на тялото, съзнателно и несъзнателно); неприемане на Yoni (форма, цвят, мирис и т.н.) или друго
 • Труден медицински опит
 • Травми от неизвестен произход, включително трансгенерационни
 • Неочаквани операции или проблеми с таза
 • Живеене с хронична тазова болка
 • Травмиращ преход към менопауза
 • Затруднено сексуално общуване с партньора – липса на чувствителност, желание за секс или оргазъм
 • Липса на партньорство и свързаните с това травми
 • Липса на адекватна информация/ дезинформация за женските органи и сексуалността

Какво се случва в сесията Yoni Mapping Therapy?

Започваме с неформален разговор за това, което се случва за теб. За всичко! Няма забранени теми. Продължаваме по посока на изследване, която възниква по време на разговора. В зависимост от конкретната ситуация, продължаваме с една от следните възможности:

 • въвеждане в отпуснато състояние през нежен дихателен комплекс
 • въвеждане в информацията, свързана с тазовия уелнес, удоволствието, анатомия и т.н.
 • отпускащ масаж на цялото тяло – за да пристигнеш напълно в тялото и да се отвориш за приемане
 • терапевтичен масаж на корема и таза за по-добро кръвообращение, релаксация и чувствителност – освобождаване на напрежението и задръстванията в корема и таза
 • нежен външен и вътрешен вагинален масаж и картографиране – ако се чувстваш комфортно да продължиш (съгласието е голяма част от тази работа!). Постигаме добро кръвообращение, чувствителност и осъзнаване
 • изледване на Yoni и нейните, части отвън, отвътре – свързване на сърдечния ти център и Yoni в съзнателно общуване

Ти си ориентирана към своя вътрешен тазов пейзаж. Терапевтът следва твоите физически усещания и емоции, възникващи в различни области при докосване и масаж.

Добре дошла в своята мъдрост!

Yoni Mapping е подходяща терапия за всяка жена. Уважава нейните граници, желания и цели и подпомага осъзнаването, оздравяването и развитието във всички сфери на живота. Моята сила е да те подкрепя и ти да се свържеш отново с тялото и утробата.

Моята първа среща с Yoni mapping therapy

Тя се случи по време на обучението ми “Tantra body worker” и това беше ключов момент в осъзнаването ми като жена.Този първи акт на опознаване на моята yoni, извън сексуалния акт, отвори ново познание за мен, за тялото ми, за интимните ми части, за партньорството и за скритите травми, които ръководят живота ми от полето на несъзнателноста.

Най-важното, което разбрах в тази сесия, беше директната връзка между yoni и други части от моето тяло и психика. Открих една нова Вселена, в която душата говори през тялото. След тази сесия имах много други и всяка една от тях разлистваше и отваряше моето свещено пространство за мен. Лекуваше скритото в моето дълбоко неприето, недокоснато и неоздравено вътрешно болково тяло.

Един от моментите в изследването ми ме свърза с потиснат и забравен спомен, свързан с раждането на втория ми син, когато грубото проникване на лекаря по време на прегледи аз бях възприела като изнасилване. Срамът, болката и унижението от това, че точно в този момент на уязвимост не срещнах подкрепа и повече съпричастност. Бях скрила и от себе си това преживяване. То не съществуваше за мен. Осъзнавайки и преживявайки спомена, получих възможност да си върна себеуважението и да реабилитирам образа на мъжете в живота си. След раждането имах отвращение към сексуалния акт и развих в себе си модел на правене на секс като мъж. Предпочитах да доминирам и да отмъщавам през секса. Това, разбира се, не ми донесе нищо добро, а само разбити отношения със съпруга ми и след това едно дълго и травматично пътуване в сексуалната заблуда.

За щастие, животът днес ме дарява със съзнателна връзка и сексуалност, в които има споделеност и истинска интимност. В това преживяване моята yoni тържествува в ролята си на приемаща и отдаваща се. Благодарна съм за тези дарове и сърцето ми е изпълнено с желание да споделя и с теб.“
С любов,
Христина

Jivot_v_Integralnostta-01

LifeIntegrity 2023. Всички права запазени.