Практики

Дишането е инструмент за самоопознаване. Използването му е личен и лечебен избор, в който водещият се намесва само с практически насоки.

Дихателните практики са път, процес, начин за осъзнаване на реалността и участие в нея. Очувствяват тялото и сетивата и помагат човек да възприема света пълноценно и да случва живота си.

Всяка практика акцентира върху конкретен проблем и намирането на решение с дълбочина, до която участникът е готов да достигне

В личните теми се коренят общочовешки теми. Многобройните им вариации при различните хора намират индивидуален подход и разбиране за конкретните нужди.

Системната работа постига надграждане, без да създава зависимости към практиките.

Практиките са индивидуални и групови. Могат да се провеждат както присъствено, така и онлайн. Водят се от Христина, Миро или съвместно.

Jivot_v_Integralnostta-01

LifeIntegrity 2023. Всички права запазени.