Свържете се с нас: +359 895 511 221, info@lifeintegrity.eu

Христина Славчева

Христина Славчева, използва методите на холистичния подход в работата си като консултант и водещ на групови процеси.Завършила е курсове към руската школа”Природного голоса” работи групово и индивидулно с методите за лечение и развитие през собствения глас.Завършила е обучение за фасилитатор по интегративно дшане към Австрийската асоциация по интегративно дишане, интегрален консултант към “ ,Institute for Integral Training and Coaching Austria (IITC),
Tantra bodyworker към Института по интегрална сексуалност C.H.A.I .В момента се обучава в метода на семейни констелации в „Школа по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия
Води групови процеси за жени, като приема това за мисия в личния си път на жена, майка и консултант.В метода за работа с природния глас и воденето на женски групи открива своето място и призвание, ритуалите и разнообразните форми на дихателни процеси в група, са едни от най-обичаните методи.
Използва различни енергийни практики, в индивидуалните си консултации, които имат за цел изцеляването на тялото, душата и умът.Увлича се от различни подходи в работата си и надгражда уменията си, като се развива в нови посоки изследвайки през обучения и преживявания себе си и света.
Обича красотата във всичките и форми, и се стреми да я търси в себе си и в другите.
Споделено:
“Когато преди няколко години попаднах в магията на звука, не бях наясно до колко ще промени това живота ми.Всъщност звука, беше НАЧАЛОТО и от там дойде и промяната.Като пиша за промяна, то трябва да се има предвид, пълна промяна, нов глас, нови очи, събудена душа, живо тяло и нова връзка с мен самата. Начина по който звука работи в тялото ни, през звученето е трансформиращ, той пренарежда клетки и променя вибрацията на цялото ни същество!А когато вибрираме в енергията на здравето и радостта, движението в живота се превръща в полет на духа ни!”

Валентин Колчев - Миро

Валентин Колчев – Миро, от над десет години развива и усъвършенства опита си в областа на интегралния подход, като по пътя събира познание, преминавайки множество обучения, във връзка Интегралния подход в терапевтирането и личностното развитие.Сертифициран йога преподавател, завършил обучение към “New Me Trainings international “ – в специалноста” New Me Breath and Bodywork &New Me Strategic Coaching”, фасилитатор по интегративно дшане към Австрийската асоциация по интегративно дишане, интегрален консултант към “ ,Institute for Integral Training and Coaching Austria (IITC) използва методите на хипнотерапия, емпатия,енергийни техники и подходи в телесно ориентирани терапии,тантрични техники за работа с границите и други.
Преминал е обучение за към Института по интегрална сексуалност C.H.A.I и в момента се обучава в метода на семейни констелации в „Школа по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия
По пътя на личното си израстване и усъвършенстване Миро се запознава през личния опит с много ситуации, които му дават живия опит от преживяното, да бъде интегрирано и приложено в работата му на консултант.
Посоката в процесите на промяна и изцеление, която следва в работата си с клиентите си, е към здравословно оцелостяване на идивида, в подкрепа на това, всеки един да намери своя ключ, за здраве, пълноценен, съзнателен и прогресивен личен път.
Миро е смел изследовател, на вътрешния и външен свят, обича да пътува в различни посоки, в себе си и в света.
Води както индивидуални процеси, така и различни процеси в група и обучения свързани с личностно израстване.
Живее, преподава и консултира в София и Видин.
Споделено:
„Историята за името ми звучи малко като анекдот, но такава е реалността. Аз съм от влашкия край и навремето, когато нашите са ме кръщавали, избират за мен името Миролюб, това е името което майка ми ми е дала. Но знаете, че в нашия край ритуалът по кръщаването се полива обилно с вино и пълномощникът на Общината явно много се е отдал и от църквата до Общината ми е забравил името и ме записва като Валентин. И така съм с две имена цял живот. Това обаче е прекрасно, защото тези имена ме правят едно цяло. Интересен е фактът, че никой от родителите ми не се е опитал да промени това. Години по-късно установявам, че в живота няма случайни неща- Миролюб- мир и любов, а Валентин е празникът на любовта и виното.“

Close Menu