Свържете се с нас: +359 895 511 221, info@lifeintegrity.eu

Индивидуални сесии за двойки

Интимните партньори и тяхното свързване, красиво и животворящо партньорство! Какво руши това започнало в повечето случаи обвързване, в любов отдаване и …

Интегративно дишане

По време на осъзнатото, свързано интензивно дишане, тялото, душата и духа се свързват в едно цяло по съкровен начин – …

Интегрален коучинг

Интегралния коучинг е метод, който подкрепя клиента, за съзнателно насочване към целево ориентирани дейности, отваряне на нови перспективи и възможности.Това …

Индивидуални консултации

Интегралния подход в консултирането на различни проблеми, възникващи в живота на всеки един идивид, дава пълноценно разглеждане на ситуациите в …

Close Menu