Свържете се с нас: +359 895 551 221, info@lifeintegrity.eu

Звукотерапия индивидуални сесии

Как може да ни помогне терапията с изцелителен звук? Изцелението чрез звук предизвиква състояния на дълбоко отпускане, в които емоционалната болка …

Индивидуални консултации

Интегралния подход в консултирането на различни проблеми, възникващи в живота на всеки един идивид, дава пълноценно разглеждане на ситуациите в …

Tantra Bodywork session

Терапевтична сесия, включваща консултиране на клиента, по отношение на сексуални, телесни, емоционални лични граници и нужди. Сесията включва, консултация за въвеждане …

Close Menu